Business Process Redesign

'Bij een ERP implementatie is een helder procesmodel een succesfactor'

'Een pakketselectie start met een inventarisatie van de benodigde ERP functionaliteiten'

Plan van Aanpak

Business Process Redesign

Wilt u als organisatie overleven en groeien, dan dienen uw basisprocessen volledig onder controle te zijn. Zonder grip op uw processen bent u kwetsbaar voor onaangename verrassingen; vanuit de markt of zelfs vanuit uw bedrijf.

Een analyse van uw interne proces geeft een goede basis van waaruit we op zoek gaan naar mogelijkheden om onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrenten. Nu en in de toekomst.

Business Process Modeling biedt de handvatten om uw wensen en eisen in kaart te brengen voor onder andere een softwarepakketkeuze traject. Daarnaast vormt inzicht in de processtappen de basis om uw organisatie gecontroleerd te laten groeien.

Onze aanpak
Om de brug tussen de IT en processen te kunnen slaan starten wij met ERP-functionaliteiten scan. Vanuit een keuzestructuur kan eenvoudig een selectie worden gemaakt uit zo’n 1.100 mogelijke deelprocessen.

Vanuit deze inzichten worden vervolgens de hoofdprocessen in een flow chart uitgezet. Met input van uw medewerkers worden deze stroomdiagrammen gedetailleerd uitgewerkt, waarna we de volgende aspecten in kaart brengen:

• Documentstroom (zoals verstuurde offertes)
• Gebruikte applicatie per processtap
• Knel- & verbeterpunten

Het in kaart brengen van de specifieke proceskenmerken gebeurt middels een ‘as is’ demonstratie met uw medewerkers gehouden. Met de uitkomst van deze demonstratie leggen we uw huidige werkwijze vast in een solutions document.

Deliverables:

  • ERP Functionaliteiten scan

    .
  • Procesmodel - Primaire & secundaire processen

    .
  • Highlights kenmerken proces

    .

Interesse in een business requirements scan?

Neem contact op