ERP-Consultancy | Business Intelligence

'Business Intelligence moet leiden tot een stuurbare organisatie'

'Welke informatie heeft uw medewerker nodig om de beste beslissing te nemen?'

Plan van Aanpak

Business Intelligence

Als directie en managementteam stuurt u op consistente financiële data. Op basis van deze rapportages bepaalt u de richting van uw bedrijf op de middellange termijn. Daarnaast maken uw medewerkers per dag duizenden beslissingen die bijdragen aan het behalen van uw (bedrijfs)doelstellingen.

Om steeds de juiste beslissing te kunnen nemen, hebben uw medewerkers toegang hebben tot alle relevante informatie. Als organisatie dient u dus scherp in beeld te hebben wat de informatiebehoefte is van de primaire processen.

Onze aanpak

ERP Company is gespecialiseerd in het realiseren van procesgerelateerde informatie. De informatiebehoefte van uw medewerkers vormt hierbij altijd het vertrekpunt.

In dit traject maken we gebruik van een in huis ontwikkelde methodiek; ‘Process Intelligence’. Kritische procesinformatie wordt gedefinieerd en doorvertaald naar dashboards en relevante rapportages per medewerker / rol.

Onze aanpak is ‘techniek’ onafhankelijk. Bij de uiteindelijke oplossing sluiten we aan op de huidige infrastructuur. Indien nodig schakelen we door innovatieve Business Intelligence met applicaties die aansluiten bij uw behoefte.

Deliverables

 • Process Intelligence Flows

  Visualisatie van kritische procesinformatie. Per processtap wordt de informatiebehoefte van en met uw medewerkers in kaart gebracht.

 • Quick Scan infrastructuur

  Wij brengen uw huidige BI-infrastructuur in kaart en brengen advies uit voor eventuele optimalisaties om zo beter aan de informatiebehoefte te kunnen voldoen.

 • Haalbaarheid & Ontwerp

  De wensen met betrekking tot de informatiebehoefte worden getoetst op haalbaarheid. Van ‘must haves’ worden functionele ontwerpen gemaakt waarmee direct resultaat kan worden behaald.

 • Realisatie dashboards & rapportages

  Gefaseerd realiseren we rapportages en dashboards. Op het gebied van planning en budget gebeurt dit in samenspraak met de directie.

In contact komen met een BI Consultant?

Neem contact op