ERP-Consultancy | ERP Implementatiebegeleiding

Plan van Aanpak

ERP Implementatiebegeleiding

Specifieke kennis van de branche, processen en applicaties bepalen het succes van uw ERP-project. Goed project management zorgt vervolgens voor stabiliteit & minimale faalkosten. ERP Company levert deze expertise.

Bij een ERP-implementatie moeten twee werelden bij elkaar worden gebracht. Daarbij is het belangrijk dat de specifieke wensen vanuit uw organisatie en processen scherp bij de ERP leverancier op het netvlies komen. Als beide partijen dezelfde taal spreken, creëert u een enorme voorsprong.

Met goede projectorganisatie haalt u het maximale uit het ‘systeem’. Belangrijk is dat de mogelijkheden van de gekozen applicatie goed in beeld zijn. Een ander cruciaal punt is datamigratie van alle relevante informatie in het nieuwe systeem. Deze uitdaging gaan wij aan binnen de vastgestelde randvoorwaarden; tijdsplanning & budget.

Onze aanpak

Nadat vanuit de projectinitiatie alle relevante zaken in de steigers zijn gezet, stellen we in overleg met de leverancier een projectplanning & projectorganisatie op. Voor we daadwerkelijk starten vindt de proces decompositie plaats. Hierbij stellen we een complete lijst op van activiteiten (deelprocessen). Vervolgens gaan we van start met de procesinrichting.

Vanuit een integrale aanpak ontzorgt ERP Company uw organisatie op het gebied van o.a. datamigratie, opleiding en GoLive support.

Deliverables

 • Projectplanning & -organisatie

  Samen met de leverancier stellen we een projectplan open de richten we de projectorganisatie in.

 • Procesinrichting

  De projectinrichting start met de proces decompositie. Met behulp van instructievideo’s worden eerste resultaten vastgelegd.

 • Datamigratie

  Bij de start van het project wordt m.b.v. data-templates direct testdata geïmporteerd. Middels een datamigratieplan bereiden we de Livegang voor.

 • GoLive Support

  Het project is pas geslaagd wanneer alle processen foutloos draaien en de eindgebruikers tevreden zijn.

Neem contact op met onze consultants.

Contact