ERP Consultancy

ERP Consultancy

De stap naar ERP software

Het oriënteren op (ERP) software heeft vele kanten maar helaas niet voor alle partijen altijd de beste kant. De aanvliegroute naar de uiteindelijke keuze van een ERP software, inclusief add-on software, wordt in veel gevallen sterk beïnvloed door o.a. de visie, de strategie, tactisch bedrijfsmodel, organisatie- en procesinrichting. In combinatie met alle up- en downstream bewegingen van data, de 24/7 digitale verbinding en integraties met de digitale buitenwereld opereren bedrijven in een complexe digitale wereld met interacties die soms nog nauwelijks zijn te volgen.

Het is dan ook begrijpelijk dat bedrijven een – soms hoge – drempel over moeten om de stap naar ERP software te maken. Dat weerhoudt ze jammer genoeg van actieve deelname aan de kansrijke wereld van het digitaal zaken doen met partnerships.

Oriëntatie en selectie vanuit kennis

Het is allang niet meer aan de orde om als bedrijf solidair te opereren. De Cloud is niet meer weg te denken en behoort voor veel bedrijven tot de core competence in de exploitatie van data en informatie. Webshops, Plaza’s, Portals en ‘next level’ handelsplatformen nemen in toenemende mate de plek in van fysiek opererende bedrijven. Vanzelfsprekend trekt dit veel aanbieders aan die hun software en services aanprijzen.

Onze professionals kennen veel van deze aanbieders en zijn bekend met de meest gehanteerde methoden, technieken en implementatiemodellen. Deze kunnen sterk variëren, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Het is dan ook vanzelfsprekend dat onze professionals voor u de leiding nemen en u veilig meenemen van het moment van oriëntatie op ERP software tot en met de user-support nadat uw ERP software in bedrijf is. Dat noemen wij Software Intelligence Management. Onze professionals staan voor u klaar.

Business & ERP/IT Strategy

Om uw onderneming verantwoord te ontwikkelen is het zaak dat u op elk moment de aansluiting houdt met de benodigde ERP/IT innovatie. We gaan samen met u aan de slag om uw nieuwe ideeën te verkennen en daarna te spiegelen aan de opties voor bijstelling, vernieuwing en/of uitbreiding van uw software.

 • 3S Business scanning

 • Business intelligence model

 • Business ERP/IT roadmap

 • Business IT Scoping model

Business Process Redesign

Heeft uw onderneming last van vertroebeling in de aansluiting van de bedrijfsprocessen met uw ERP/IT software? En neemt het aantal workarounds flink toe? Dan is het nu tijd om uw processen opnieuw in kaart te brengen. Met een Business Proces Redesign staat alles weer scherp en kan uw ERP/IT software worden bijgesteld.

 • Identificatie procesinrichting & flow structuur

 • Fit-Gap analyse & Bug definitie

 • Proces herontwerp & optimalisatie

 • Procesintegratie en Go-Live support

ERP-pakketselectie

Uw Business Environment, de verbinding tussen uw interne organisatie en de externe marktpartijen, vormt de kern in de keuze voor uw ERP/IT software. Wij zoeken met u naar hét softwareplatform dat, niet alleen nu maar vooral de komende jaren, aan de ontwikkeling van uw strategisch business model kan voldoen. Onze professionals werken op basis van Software Lifecycle Management zodat 'veroudering' van uw software wordt geminimaliseerd. Zo blijft u altijd up-to-date en waar nodig onderhouden onze professionals uw software.

 • Identificatie ERP/IT selectiecriteria

 • Marktscanning & Longlist leveranciers

 • GAP-FIT Analyse & Risico Inventarisatie

 • Selectie & Contracting leverancier

Software Development

Wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van de standaard software, omdat de door u gewenste functionaliteit niet beschikbaar is, belandt u in complexe trajecten van maatwerk, add-ons en interfacing. Alles wordt voor u op maat gemaakt. Onze professionals brengen op voorhand voor u in kaart wat werkelijk nodig is, welke functionaliteit ontwikkeld moet worden en hoe dit werkend opgeleverd dient te worden. Zij weten exact hoe zij alle risico's en kosten voor u moeten minimaliseren.

 • Fit-GAP analyse & break down structure

 • Functionele ontwerp en beschrijving

 • RFI & RFQ leveranciers

 • Validatie & Implmentatie

ERP/IT-implementatie management

Het succes van uw ERP/IT-project wordt bepaald door enerzijds het Strategisch Business Model en anderzijds het Integratiemodel van uw ERP/IT Platform. Onze professionals acteren dagelijks op de piste van functionele softwarekennis, procesinrichting, migratievraagstukken en risicobeheersing. Daarnaast zorgen zij voor stabiliteit, motivatie en risicobeheersing op uw ERP/IT project. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

 • Projectinrichting & planning

 • Selectie Teams & Scopebewaking

 • Applicatietesten & Issue management

 • Go-Live Support & SLA review

Business Intelligence

U heeft 'hands wet on the wheel' omdat u te weinig informatie heeft? Dan is Business Intelligence software voor u dé oplossing. Onze professionals integreren voor u de strategische doelstellingen en het sturingsmodel in uw BI model. Daarna kunt u - multi-device & real-time - beschikken over dashboards, reports en control panels met alle KPI's, KSF's en AO/IC controls. Anytime en anyplace in control, u hoeft nog alleen maar gas te geven.

 • Identificatie sturingsmodel & key factors

 • Functioneel ontwerp BI Model

 • Selectie & installatie BI Software

 • Realisatie dashboards, reports & control panels