Helpdesk & Support

Helpdesk & Support

Businessmodel en strategie

Wanneer u zich oriënteert op het aanschaffen van ERP/IT software, ligt technisch de primaire focus op de invulling van het benodigde applicatielandschap en de systeemomgeving waar de software is geïnstalleerd.  Zo bent u verzekerd van software en systemen die zo goed als naadloos aansluiten bij uw businessmodel en strategie, en uw onderneming een stabiele en betrouwbare digitale processing, informatieverwerking en dataopslag bieden.

Hierbij is niet onbelangrijk dat zowel de architectuur als de configuratie van de on-premise en/of Cloud omgeving u anytime-anywhere verzekert van een feilloos werkende en betrouwbare softwareomgeving. Dat is immers waar de uiteindelijke prestaties van software en gebruikers op zijn ingericht en worden geborgd.

Beheersmethodiek

De complexiteit van een geïntegreerde omgeving mag zeker niet te licht worden opgevat, en dient dan ook structureel te worden beheerd. Dat kan met de beheersmethodiek van Product Lifecycle Management (PLC). De kern van PLC is het op termijn kwalitatief borgen van alle key processing factors op alle facetten van techniek, software-inrichting, configuratie, platform, netwerken, maatwerk en interfaces. Deze beheersmethode brengt alles samen in het ERP/IT systeem en kan vervolgens gedurende de gebruikstermijn op technische specificaties i.c.m. SLA condities structureel worden gemanaged. Dit voorkomt onverwachte en ongeoorloofde systeem- en software-crashes waarbij uw organisatie in het slechtste geval zelfs tot stilstand komt.

ERP Company heeft professionals die het SLA framework, de benodigde contracten voor onderhoud en service zoals o.a. onderhoud software, releases, help desk, user/technical support, hosting en meer, op validiteit, waarde en prioriteit kunnen beoordelen. Zo krijgt u wat u werkelijk nodig heeft en u bespaart de – veelal hoge – kosten van bovenmatige of onnodige contracten. Onnodige werkzaamheden aan uw ERP omgeving worden uitgesloten.

Bij ERP Company bent u verzekerd van ‘spot-on’ services welke de continuïteit en gebruiksvriendelijkheid van een ERP omgeving 24/7 veiligstellen.

Application Management Services

Voor continuïteit en stabiliteit is het van belang dat door ons opgeleverde maatwerkoplossing lange tijd betrouwbaar blijft werken. Om dit te kunnen garanderen, is het borgen van onderhoud aan de software essentieel. Er moet rekening worden gehouden met geplande updates die planmatig door preventieve support kan worden uitgevoerd. Indien uw software in de Cloud is geïnstalleerd, kunnen we eveneens zorgdragen voor toegang tot de hosted-omgeving voor het beheer van uw systeem, zodat u er als product owner/user geen omkijken meer naar heeft.

 • Preventief Applicatieonderhoud

 • Incident & Change management

 • Release management

SAAS /Hosting Solutions

Met een applicatie die extern wordt gehost, heeft uw organisatie de technische infrastructuur, het softwarelandschap en bijbehorende performance niet in eigen beheer. Uw voordelen van deze uitbesteding zijn significant omdat u, tegen veel lagere kosten, uw ERP/IT infrastructuur operationeel houdt, geen investeringen meer nodig heeft in server-hardware en vooral dat het onderhoud van uw omgeving door de hosting partij structureel wordt uitgevoerd. U heeft hiervoor een Service Level Agreement (SLA) van de hosting partij nodig waarin alles is vastgelegd omtrent de installatie van uw software, uw gebruikersorganisatie, licentievoorwaarden en onderhoudscycli. Daarnaast heeft u een contract met de prijscondities (maandbedrag), voorwaarden en condities welke op de hosting van toepassing zijn.
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet alle kennis heeft om dit vanuit de on-premise in te regelen, de SLA en contracten goed te beoordelen en de juiste keuzes te maken voordat de handtekening wordt gezet. Onze professionals hebben veel ervaring met al deze facetten en kunnen u bij elke fase van (de overgang naar) hosting professioneel ondersteunen.

 • Contract/SLA Management SAAS/Hosting

 • Intermediar Support & Maintenance

 • Audit & Survey SAAS/Hosting Services

Help Desk / Supportline

De meeste leveranciers van software en systemen beschikken over een help desk/supportline afdeling waar problemen kunnen worden gemeld. In veel gevallen wordt er gewerkt met zogenaamde 'tickets', welke aangemaakt moeten worden zodat uw probleem of klacht kan worden geregistreerd en uiteindelijk bij een team van specialisten belandt dat contact met u gaat opnemen. Wanneer, dat valt meestal niet met zekerheid te zeggen, daar het team afhankelijk is van het aantal tickets, prioriteit, beschikbaarheid en deskundigheid. Een groot nadeel is dat de deskundige uw organisatie niet kent en mogelijk geen idee heeft hoe de configuratie van uw applicatieomgeving rondom hun software is opgebouwd.
Bij ons ligt dat anders. Wij werken met professionals die u gewoon kunt bellen als het nodig is. Als ze even bezet zijn, nemen ze direct daarna contact op en doen al het mogelijke om uw probleem te verhelpen. U spreekt alleen de professionals die wel alles weten van uw applicatieomgeving en de problemen ook snel kunnen oplossen.

 • Helpdesk en Support

 • Incident Management

 • Remote Support Services

Bug Fixing / Issue Management

In het gebruik van applicaties is er altijd wel een verstoring door een functie in de software die het laat afweten, het vastlopen van de software, plotselinge traagheid van het systeem en meer van dat soort vervelende situaties. Dit mag niet te vaak voorkomen, anders verliezen gebruikers het vertrouwen in de software en kunnen zij niet efficiënt werken. Onze professionals zijn opgeleid om software snel en effectief te screenen, te testen en te analyseren op de oorzaak van uw problemen. Zodra de oorzaak bekend is, kunnen zij direct handelen. Door tijdelijke oplossingen (hot fixes) of definitieve correcties (bug fixes) aan te brengen, krijgen ze uw software weer snel op niveau. Heeft u functionaliteit in uw software die regelmatig tot problemen leidt? Dan maken onze professionals een issue-log aan en nemen contact op met uw leverancier om de problemen met behulp van issue management opgelost te krijgen. Deze beheersfunctie wordt door veel van onze klanten gebruikt, zodat ze één centraal meldpunt hebben voor bug fixing en issue management.

 • Bug fixing / Issue Management

 • Help Desk / Remote support fixes/issues

 • Release support en Issue monitoring