Software Development - Business requirements scan

Developing a 10-Year Business Strategy for MixLogistics

View Case

Merger Integration Planning and Execution Process in Alura & Partners

View Case
Plan van Aanpak

Software Audits

Om de wensen en eisen in kaart te brengen wordt de scope van de gewenste functionaliteit helder door middel van een functionaliteiten scan in kaart gebracht. Hierbij zijn de onderliggende gewenste processen leidend. Hierbij worden de benodigde applicaties (applicatielandschap) in kaart gebracht.

  • ERP-functionaliteiten scan
  • Applicatielandschap

Deliverables:

  • ERP-functionaliteiten scan

    .
  • Applicatielandschap

    .

Wil je in contact komen met een Project lead development?

Neem contact op!