ERP-Consultancy | Software Development

Project initiatie is de fase waarin je als klant het heft in handen neemt

'Project initiatie zorgt voor het optuigen van de eigen projectorganisatie'

Plan van Aanpak

Project Initiatie

De grootste valkuil van een implementatietraject ligt nog voor de start van de implementatie. Na een zorgvuldige selectie is het ERP platform gekozen. Vol enthousiasme wordt begonnen met de implementatie. Te snel, blijkt achteraf. Wat gaat er mis?

ERP Company kent alle valkuilen en ondersteunt u bij het correct in de steigers zetten van uw project. Voor we daadwerkelijk gaan implementeren, verzekeren wij ons ervan dat:

● Er sluitende afspraken zijn gemaakt met de softwareleverancier
● De juiste projectleider met de juiste vaardigheden is aangetrokken
● De project scoping helder is
● Er een goed plan ligt voor het begeleiden van de mogelijke ‘business change’ binnen de organisatie.

Onze aanpak

Wij werken met een uitgebreide, op ervaring gebaseerde checklist van zaken waar vooraf duidelijkheid over moet zijn. Stuk voor stuk punten die voorafgaand aan de start van het implementatieproject op waarde beoordeeld moet worden.

Afhankelijk van het type bedrijf en de omvang van het project brengen wij de voor u relevante onderwerpen ter sprake. Indien nodig voeren wij de nodige analyses uit waarbij de concrete resultaten ten behoeve van het traject worden opgeleverd. Pas als alle vinkjes zijn gezet, kan het implementatie van start gaan. Dat botst misschien met de wens om snel meters te maken maar neem van ons aan: door problemen te voorkomen wint u deze tijd gegarandeerd terug.

Deliverables

 • Analyse projectorganisatie

  .
 • Definitie projectplanning

  .
 • Checklist project management

  .
 • Validatie contracting

  .

Wil je in contact komen met een projectleider?

Neem contact op