75% van de ERP-implementaties mislukt, dit is waarom 25% wel succesvol is

 • 10 juni 2024

  De statistieken liegen niet: onderzoeks- en adviesbureau Gartner schat dat ongeveer 75% van de ERP-implementaties faalt. Toch slaagt 25% erin om deze complexe projecten tot een goed einde te brengen. Wat maakt het verschil?

  Laten we eens kijken naar de factoren die bijdragen aan succes en falen, en hoe u uw slagingskans kunt vergroten.

  1. Grondige voorbereiding

  Veel ERP-implementaties falen omdat bedrijven onvoldoende tijd nemen om zich goed voor te bereiden. Dit leidt vaak tot een gebrek aan inzicht in de huidige processen en onduidelijke projectdoelen. Succesvolle implementaties beginnen met een grondige voorbereiding. Dit betekent niet alleen het kiezen van de juiste ERP-oplossing, maar ook het in kaart brengen van alle bedrijfsprocessen en het betrekken van alle stakeholders. Door een gedetailleerde analyse en planning kan een bedrijf anticiperen op mogelijke obstakels en hierop inspelen.

  Tip: Voer een uitgebreide bedrijfsanalyse uit om huidige processen te begrijpen en toekomstige behoeften te identificeren. Gebruik workshops en interviews met stakeholders om hun verwachtingen en eisen te verzamelen. Dit zorgt voor een duidelijk beeld van wat er nodig is voor een succesvolle implementatie.

  2. Sterk leiderschap en betrokkenheid van het management              

  Zonder sterk leiderschap en betrokkenheid van het management ontbreekt vaak de richting en motivatie om het project tot een succes te maken. Dit leidt tot een gebrek aan middelen en steun. In succesvolle implementaties is het topmanagement actief betrokken bij het project. Zij zorgen voor duidelijke doelen, voldoende middelen en motiveren het team om zich in te zetten voor het project. Dit verhoogt niet alleen de kans op succes, maar zorgt er ook voor dat het hele bedrijf achter de implementatie staat.

  Tip: Stel een stuurgroep in met leden van het senior management die regelmatig de voortgang van het project bespreken en strategische beslissingen nemen. Zorg ervoor dat er een projectleider is met voldoende autoriteit en middelen om het project effectief te sturen.

  3. Gebruikerstraining en verandering management

  Gebrek aan adequate training en verandering management zorgt ervoor dat gebruikers zich niet comfortabel voelen met het nieuwe systeem, wat leidt tot weerstand en inefficiënt gebruik. Een ERP-systeem is alleen zo goed als de mensen die het gebruiken. Investeren in uitgebreide training en verandering management zorgt ervoor dat gebruikers zich comfortabel voelen met het nieuwe systeem en het optimaal kunnen benutten. Dit vermindert weerstand en zorgt voor een soepelere overgang.

  Tip: Ontwikkel een gedetailleerd trainingsplan dat zowel de basis als gevorderde functionaliteiten van het ERP-systeem dekt. Organiseer workshops en hands-on trainingssessies en bied continue ondersteuning na de implementatie om ervoor te zorgen dat gebruikers het systeem optimaal kunnen benutten.

  4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

  Starre projectplannen die geen ruimte laten voor aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat een implementatie vastloopt bij onverwachte uitdagingen of veranderingen. De 25% succesvolle ERP-implementaties kenmerken zich door flexibiliteit. Ze passen zich aan veranderende omstandigheden en onverwachte uitdagingen aan. Dit kan betekenen dat het projectplan wordt aangepast of dat er extra middelen worden ingezet om problemen op te lossen.

  Tip: Maak gebruik van een Agile projectmanagementmethode om flexibel te blijven en snel te kunnen reageren op veranderingen. Houd regelmatige evaluatiesessies om de voortgang te monitoren en aanpassingen te maken waar nodig, zodat het project kan blijven voortbewegen ondanks obstakels.

  5. Externe expertise

  Zonder de juiste expertise kunnen bedrijven zich verliezen in de complexiteit van een ERP-implementatie, waardoor ze kritieke fouten maken en deadlines missen. Bedrijven die externe experts inschakelen, zoals ERP Company, hebben vaak een streepje voor. Deze experts brengen niet alleen technische kennis, maar ook ervaring met vergelijkbare projecten. Ze kunnen valkuilen identificeren en strategieën aanbevelen die de kans op succes vergroten.

  Tip: Selecteer een ervaren implementatiepartner met een bewezen trackrecord in uw branche. Zorg ervoor dat er een duidelijke communicatie- en escalatiestructuur is en werk nauw samen met de partner om de implementatie succesvol te laten verlopen. Externe experts kunnen waardevolle inzichten en ondersteuning bieden die het verschil maken tussen succes en falen.

  Tot slot

  Het succes van een ERP-implementatie hangt af van diverse cruciale factoren, van grondige voorbereiding en sterk leiderschap tot effectieve gebruikerstraining en flexibiliteit in projectbeheer. Met behulp van bovenstaande tips kunt u de slagingskans van uw ERP project aanzienlijk vergroten.

  Bij ERP Company staan we klaar om u te begeleiden bij elke stap van uw ERP-traject, van planning en implementatie tot training en optimalisatie. Onze expertise en toewijding zorgen ervoor dat uw ERP-implementatie niet alleen slaagt, maar ook bijdraagt aan de groei en efficiëntie van uw organisatie. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan gerust eens contact met ons op.

  Maandelijks alle nieuwtjes ontvangen?

  Comments(0)

  Leave a comment

  Required fields are marked *